5
Jun

In dit digitale tijdperk gaat het nog steeds – en steeds meer – om onze mensen

Het digitale tijdperk en de exponentiële groei van technologieën dwingt organisaties meer en meer hun werkomgeving flexibel en wendbaar in te richten. De coronapandemie deed daar de afgelopen drie jaar nog een schepje bovenop. Een Agile manier van werken is volgens Dave West, CEO van Scrum.org, dan ook belangrijker dan ooit. Het brengt ons op de vraag: ‘Hoe ga je als organisatie om met de stroomversnelling aan digitale trends?’

Met alle veranderingen, gebeurtenissen en onzekerheden van de afgelopen jaren komt het ware gezicht van het agile vermogen van organisaties tevoorschijn. Wat werkt wel en niet en hoe kun jij daar als Agile professional mee omgaan? We vroegen het Dave West en spraken hem over zijn kijk op ‘The True Face of Agile’.

 

Innovatie en impact

‘Het huidige digitale tijdperk maakt een Agile manier van werken onvermijdelijk’, begint West zijn verhaal. ‘Alle digitale trends – die door de coronapandemie alleen nog maar versterkt zijn – creëren stuk voor stuk zowel mogelijkheden als uitdagingen. Alles kan tegenwoordig, waardoor kansen oneindig zijn maar werken tegelijkertijd ook complexer wordt.’

Met die complexiteit doelt West onder meer op de veranderende kijk op werken vandaag de dag. ‘Waar vroeger werd gewerkt vanuit schaarste, wordt nu gewerkt vanuit overvloed. Het gaat niet meer alleen om efficiëntie en effectiviteit, maar juist om innovatie en het maken van zo veel mogelijk impact. Ook de manier waarop organisaties zijn opgebouwd is drastisch veranderd: organisaties bestaan niet langer uit diverse mensen met elk hun specialisme en doelen, maar juist uit cross-functionele teams die gezamenlijk naar een doel toewerken.’ Het zijn die veranderingen die volgens West vragen om een flexibele en wendbare houding van organisaties.

 

Door heldere doelen kansen benutten

Wat betekent die flexibele en wendbare houding concreet voor organisatiestructuren, teammodellen en het dagelijks handelen van werknemers? Volgens West is technologie in elk geval het laatste waar organisaties zich zorgen om moeten maken! ‘Het gaat om het creëren van een werkomgeving waarin je mensen de ruimte geeft om Agile te werken.’

‘En dat is ook gelijk wat voor mij The True Face of Agile inhoudt,’ licht hij toe. ‘Als je massaproductie, industrialisatie en organisatiestructuren weglaat kom je uiteindelijk tot de kern van organisaties en dat zijn de mensen. Mensen zijn de drijvende kracht in een organisatie. Agile werken anno 2022 gaat dan ook om het bouwen van een team met verschillende skills dat in staat is om een doel te behalen en ervoor openstaat begeleid en gesteund te worden.

Agile, waaronder ook Scrum, is onlosmakelijk met het digitale tijdperk verbonden. ‘De technologische kansen en uitdagingen binnen een organisatie vragen altijd om continue verbetering binnen een organisatie. En die verbetering komt altijd neer op mensen. Zolang zij heldere doelen voorgeschoteld krijgen zullen ze gemotiveerd blijven om die verbeteringen door te voeren en worden kansen benut.’

 

Structuur waarin mensen centraal staan

De kijk op werken wereldwijd is dus veranderd door digitalisering. ‘Die complexe en continu veranderende wereld vraagt om structuur van organisaties waarin mensen, zowel medewerkers als klanten, centraal staan,’ vertelt hij. ‘Het is voor organisaties dan ook niet langer de vraag of ze Agile willen werken of niet, maar vooral hoe ze dat moeten doen om overeind te blijven staan.’

 

Wie is Dave West?

Dave West is CEO van Scrum.org, een wereldwijde organisatie die organisaties, teams en mensen helpt bij het oplossen van complexe problemen. In zijn functie als CEO werkt hij samen met partners om de algemene marktpositie van Scrum te vergroten.

Dave West zal tijdens het jaarlijkse Agile Consortium congres op 17 november 2022 spreken over zijn kijk op ‘The True Face of Agile’. Interesse in het bijwonen van zijn presentatie? Meld je vóór 30 september aan om gebruik te maken van het aantrekkelijke Early Bird-tarief.

Leave a Reply