5
Jun

Een fijne werkcultuur en een team dat floreert begint altijd bij jezelf als coach, nooit bij een ander

Hoe ga je als coach om met een team dat al jaren van succes naar succes jaagt en ineens zonder leiderschap moet handelen? Het is een vraag die Jamilon Mülders zich begin dit jaar moest stellen nadat hij werd aangewezen als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Nadat de huidige coach opstapte na een cultuurrapport kreeg Mülders de taak om de werksfeer binnen het team positief te veranderen. De sleutel tot succes? Het creëren van een omgeving waarin je als coach altijd bij jezelf begint en continu – op basis van vertrouwen – communiceert met je team.

 Met alle veranderingen, gebeurtenissen en onzekerheden van de afgelopen jaren komt het ware gezicht van het Agile vermogen van organisaties en teams tevoorschijn. Wat werkt wel en niet? En welke houding moet een Agile professional vandaag de dag hebben om team te laten floreren? We vroegen het Jamilon Mülders en spraken hem over zijn kijk op ‘The True Face of Agile’.

 

Begin bij jezelf, dan pas bij een ander

‘Ongeacht wat zich afspeelt in de wereld of welke ontwikkelingen er plaatsvinden: de mens en onderlinge relaties staan in een prettige werkcultuur altijd centraal’, begint Jamilon Mülders zijn verhaal. ‘Het opbouwen van die onderlinge relaties en het creëren van een fijne cultuur begint altijd bij jezelf en nooit bij anderen. Stel jezelf – nog voordat je in gesprek gaat met je team – de vraag: ‘Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn team beter gaat presteren? En dus niet: ‘Wat moet mijn team doen om beter te presteren?’’

De ontwikkeling van de prestatie van teams is volgens Mülders onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. ‘Niet alleen in je team, maar ook in jezelf als rol van coach’, aldus Mülders. De voormalig bondscoach van de Oranje Dames haalt daarbij de filosofie van Ubuntu, dat zijn oorsprong vindt in het zuidelijke deel van Afrika, aan. ‘Binnen de filosofie van Ubuntu is het vertrouwen in elkaar de belangrijkste kernwaarde’, licht Mülders toe. ‘Het betekent vrij vertaald: ‘Ik ben, omdat wij zijn’. Ofwel: zolang je als coach vertrouwen hebt in alle betrokkenen en bewust bent van ieders krachten, ben je in staat om een team te vormen. Om een fijne werksfeer te creëren waarin iedereen de ruimte krijgt zo goed mogelijk te presteren.’

 

Niet het doel, maar de omgang is belangrijk

Dat vertrouwen opbouwen tijd kost, is volgens Mülders een gegeven. ‘En dat is vooral te wijten aan dat mensen de neiging hebben zwart-wit te denken’, licht hij toe. ‘Daarom moet je als coach een Agile werkhouding aannemen waarin je in staat bent een grijs gebied te creëren waarbinnen mensen zichzelf durven te zijn en continu met elkaar communiceren. Check iedere ochtend bij elkaar in en vraag wat het team vandaag nodig heeft om te kunnen presteren. Het gaat immers niet om het behalen van het einddoel in termen van winst of cijfers, maar om het continu beantwoorden van de vraag: ‘Hoe willen we iedere dag met elkaar omgaan?’

Het beantwoorden van die vraag valt en staat met een werkhouding waarin observeren, luisteren, vragen stellen en evalueren belangrijke pijlers zijn, aldus Mülders. ‘Niet alleen aan het einde van de rit, maar ook tussentijds’, licht hij toe. ‘De ontwikkeling van prestatie is nou eenmaal afhankelijk van de begeleiding die je als coach biedt en dus ontkom je er niet aan te accepteren dat je continu moet observeren, luisteren, vragen stellen en evalueren. Alleen zo weet je wat jouw team nodig heeft in de begeleiding die jij ze als coach biedt.’

 

Een mensgerichte aanpak anno 2022

Volgens Mülders is een mensgerichte aanpak anno 2022 The True Face of Agile. ‘In een maatschappij waarin alles snel en efficiënt moet en waarin ontwikkelingen zich in rap tempo afwisselen, is het juist belangrijk dat we elkaar niet uit het oog verliezen en de verbinding blijven zoeken. Als coach kun je niet de maatschappij veranderen, maar wel de manier hoe je als team met elkaar omgaat. Wees voorspelbaar, toon ook je mindere kanten en pak je verantwoordelijkheid zonder jezelf te serieus te nemen. En onthoud: winsten zijn van het team, nederlagen van de coach.’

Een Agile werkomgeving waarin aandacht is voor de ‘zachte kant’, is volgens Mülders dan ook cruciaal voor het goed presteren van teams. Hij vertelt: ‘Dat bereik je door een mensgerichte aanpak waarin vertrouwen en ruimte voor acceptatie aan de orde van de dag zijn. Het ontwikkelen van een succesvol team waarin iedereen een stem heeft, valt en staat met continue communicatie waarin elkaars krachten worden benut. Niet door een aanpak waarin cijfers, winst en targets aan de orde van de dag zijn.’

 

Wie is Jamilon Mülders?

COPYRIGHT RODRIGO JARAMILLO

Jamilon Mülders, die 41 keer als international uitkwam voor Duitsland, volgde begin 2022 Alyson Annan op als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Datzelfde jaar wist hij met de Oranje Dames de gouden medaille op het Wereldkampioenschap te bemachtigen. In het verleden was Jamilon ook bondscoach van het nationale damesteam van Duitsland en China.

Jamilon Mülders zal tijdens het jaarlijkse Agile Consortium congres op 17 november 2022 spreken over zijn kijk op ‘The True Face of Agile’. Interesse in het bijwonen van zijn presentatie? Meld je uiterlijk 17 oktober aan en maak gebruik van het aantrekkelijke Early Bird-tarief.

Leave a Reply